JAARVERSLAG OOZ

'Hoe begeleid ik jóu?'

Marijke van Dijk
Teamleider Onderwijscentrum de Twijn

De leidinggevende

In 2012 hebben we op diverse fronten invulling gegeven aan inspirerend leiderschap. Allereerst door verantwoording te nemen en te geven, maar vooral ook door transparant te zijn. Leiders moeten namelijk niet alleen een visie op onderwijs uitdragen, maar tevens een levend voorbeeld zijn voor onderwijsgevenden. Eigenlijk net zoals de docent een rolmodel is voor de leerling.

Een voorbeeld van transparantie is de manier waarop we het governancetraject hebben doorlopen. In 2012 zijn toezicht en bestuur in onze organisatie van elkaar gescheiden. Als uitvloeisel daarvan hebben de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een toezichtkader opgesteld, waarbij taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd. Daarnaast zijn we juridisch gezien van een openbare rechtspersoon naar een stichting overgegaan.

Transparantie heeft zich in 2012 ook gemanifesteerd door met het middenmanagement samenhang aan te brengen in de uitvoer van strategische doelen. Zo vormt ons Strategisch Beleidsplan, dat tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2012 is gepresenteerd en waarvan ook een filmversie is gemaakt, het kader voor de school- en teamplannen.

Ten slotte...

...hopen we dat we u met dit multimediale jaarverslag geïnspireerd hebben, want bij een jaarverslag gaat het erom dat we successen en opbrengsten met elkaar delen. En daar energie van krijgen. Kunt u ook in 2013 onze energie goed gebruiken? Volg dan het OOZ-nieuws op onze site.
Colofon

Tekst: Rogier de Jong Tekstproducties, Zwolle

Video & Fotografie: Redrum, Ede

Vormgeving & Realisatie: TRUE Communications, Apeldoorn