JAARVERSLAG OOZ

'Ik leer nu voor straks!'

Esmee Antonisse
Leerling OBS De Marshof en de Cnopius klas

De leerling centraal

Opbrengstgericht werken is één van de thema's die nu en in de komende jaren onze aandacht hebben. Binnen ons Primair Onderwijs zijn daarom extra kwaliteitscriteria geformuleerd, waarbij onze norm hoger ligt dan wat de inspectie van ons verwacht. In het kader van Passend Onderwijs, een ander thema, is in samenwerking tussen Voortgezet en Primair Onderwijs op elke school een basisniveau van zorg aanwezig. Zo kende Stichting OOZ al een dienstencentrum voor het Primair Onderwijs en is in 2012 een fundament gelegd voor een gelijksoortig dienstencentrum voor het Voortgezet Onderwijs.

In 2012 is er ook op andere manieren hard gewerkt aan het realiseren van onderwijs op maat. Het Speciaal Onderwijs biedt al haar VSO-leerlingen een eigen pad en een eigen profiel aan, waardoor ze uiteindelijk begeleid kunnen worden naar dagbesteding, een beschermde werkomgeving of de reguliere arbeidsmarkt. In samenwerking met werkgevers en zorgpartners worden hiertoe specifieke trajecten uitgezet. De werkschool is daar een mooi voorbeeld van.

Onderwijs op maat manifesteerde zich bij Stichting OOZ in 2012 ook in een speciaal aanbod voor hoogbegaafde leerlingen in het Primair Onderwijs: de zogenaamde Cnopius klassen.

Zoals aangegeven, speelt digitalisering een steeds belangrijkere rol. Vanuit het focuspunt ICT bleek in 2012 de noodzaak van het opzetten van een adequate digitale omgeving op al onze scholen. "Zodat leerlingen nu al leren zich veranderende kennis snel eigen te maken en toe te passen, samen met anderen," zo stelt ons Strategisch Beleidsplan. Daarbij moet de toekomstige burger van meer markten thuis zijn. Hij maakt deel uit van de maatschappij en moet daaraan een bijdrage kunnen leveren, respect hebben voor verschillen en een moreel kompas ontwikkelen. Scholen van Stichting OOZ deden daarom in 2012 mee aan projecten als het Bevrijdingsfestival en de Dag van de Mantelzorg.

Ook de komende jaren blijven wij ons richten op ketenbenadering. 'Doorlopende leerlijnen' beperken zich daarbij in de 21e eeuw niet tot Stichting OOZ alleen: de loopbaan van het lerende kind gaat van eventuele voorschoolse voorziening via primair en voortgezet onderwijs tot MBO, HBO of universiteit. Zo is ons VMBO in 2012 betrokken geweest bij samenwerking met het Deltion College. Eveneens in het kader van de ketenbenadering is proactief gekeken naar mogelijke samenwerkingspartners op het snijvlak van leren en zorg. Een aantal pilots is gestart waarbij door middel van integrale kindcentra bereikbare en toegankelijke voorzieningen aangeboden worden.

In het kader van de 21e eeuw hebben we verbredende onderwijsmogelijkheden onderzocht. Zo zijn de eerste schreden gezet op het pad van samenwerking met de Vrije School en Kentalis.

Leren in de context van de 21e eeuw betekent ook dat we te maken hebben met internationalisering en globalisering. Op al onze drie scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zwolle hebben leerlingen de mogelijkheid 'verzwaarde' trajecten Engels te volgen. De Van der Capellen scholengemeenschap biedt daarnaast als officiële TTO-school tweetalig onderwijs aan. Het Gymnasium Celeanum is in 2012 lessen Chinees gaan geven.

Hóe we ons onderwijs - waarin de leerling centraal staat - ook vormgeven: de leerkracht speelt in dit alles een onmisbare rol.

pieter

Pieter Greidanus, Algemeen Directeur Speciaal Onderwijs:


"Wij willen leerlingen met een beperking graag naar een betekenisvolle werk- of opleidingsplek begeleiden. In 2012 hebben we daaraan gewerkt door doorlopende leerlijnen en drie speciale uitstroomarrangementen te organiseren: modules die de leerlingen op hun eigen niveau in verschillende groepen kunnen volgen. Om leerlingen goed toe te leiden naar in dit geval arbeid, participeert De Twijn in de Werkscholen. Een aantal leerlingen zaten - en zitten - nu in een perspectiefvol traject richting een betaalde baan."

linda

Linda Morssinkhof, Algemeen Directeur Primair Onderwijs:


"Een doorgaande ontwikkelingslijn - die al begint vóór de schoolperiode - is erg belangrijk voor de totale ontwikkeling van het kind. Daarom heeft OOZ het initiatief genomen om samenwerkingspartners (kinderopvang, gemeente, aanbieders van cultuur, sport en opvoedondersteuning en wijken) samen te brengen in ‘integrale kindcentra’ (IKC’s). In een IKC wordt het aanbod van de diverse partners in de praktijk uitgevoerd door één integraal team. Op twee van onze scholen, Het Festival in Stadshagen en de IJsselhof in Zwolle-Zuid, zijn we in 2012 gestart met de ontwikkeling van een IKC als pilot. In 2013 volgen meer pilots."

caren

Caren Japenga, Algemeen Directeur Voortgezet Onderwijs:


"Internationalisering verruimt de horizon van onze leerlingen. Door internationale contacten begrijpen ze hun eigen cultuur beter en die van de landen waarmee ze straks beroepsmatig te maken krijgen. Daarom bieden wij op het Gymnasium Celeanum het keuzevak Chinees aan. China is een dynamisch werelddeel met een eeuwenoude cultuur. We hebben een native speaker, die ook op Hogeschool Windesheim en de Chinese School in Zwolle lesgeeft, als docent aangesteld. Zo leggen we tevens verbindingen met de hogeschool én met de Chinese gemeenschap"

ariedewit

Arie de Wit, Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Geluidsfragment